top of page

"Patientflöde" i Konekta

Et unikt och effektivt sätt att hantera, sortera och prioritera patienter och remisser digitalt

Patient flow GIF

Interaktivt och enkelt

Flytta och sortera patienter

Självklart kan du välja vilka fall du vill lägga till i kolumnen genom ett knapptryck. Du kan söka på inkomna remisser, olästa fall, dina egna fall och klinikens fall.

Prioritering

Med “Patientflöde”-funktionen kan du enkelt sätta upp ett effektivt flöde vad gäller klinikens patientfall. Med vår “Drag-och-släpp” funktion kan du flytta patienterna mellan de olika kolumnerna beroende på vilken status du vill att det specifika fallet ska ha.

Helt anpassningsbar

Du kan lägga till kolumner, ta bort kolumner, ändra namn och såklart flytta runt kolumner efter ert behov. Kanske du vill bygga upp en vy utifrån specialistområde? Prioriteringsordning? Ansvarig person på kliniken? Valet är ditt!

Så fungerar det

Tänk på "Patientflöde" som en virtuell tavla där du kan se en lista över dina patienter och deras aktuella status. Det gör det lättare att hålla koll på varje patients framsteg genom olika faser av deras behandling. Du kan självklart anpassa och redigera tavlan efter kliniken behov. Se hur "Patientflöde" fungerar här

Jag vill veta mer om "Patientflöde"

För mer information, hjälp för att sätta upp ett flöde för din klinik eller helt enkelt för att lära dig mer om hur Patientflöde skulle fungera på din klinik

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

Tack för att du hör av dig!

bottom of page