top of page

Colosseum Specialisttandvård og Konekta: Fremtidsrettede Spesialisttjenester

Om Colosseum Specialisttandvård

Colosseum Specialisttandvård er en fremtredende aktør innen svensk tannhelse og tilbyr et bredt spekter av spesialisttjenester. Med en filosofi basert på tilgjengelighet, raske behandlingstider og høykvalitets omsorg, har de etablert seg som en pålitelig partner for både pasienter og henvisende tannleger.

Colosseums hovedfokus er å tilby rask og kvalifisert spesialistbehandling uten lange ventetider. Ved å prioritere god kommunikasjon og samarbeid med henvisere, sikrer de en smidig og trygg pasientreise.

Integrering av Konekta by Boneprox Tjenester

For å styrke sitt tilbud og optimalisere pasientreisen har Colosseum Specialisttandvård valgt å integrere Konekta by Boneprox i sin virksomhet. Denne integrasjonen innebærer:

  1. Teleradiologi og medisinsk fysiker: Colosseum Specialisttandvård bruker Konekta og Boneprox-tjenester hovedsakelig for raskt å kunne henvise og få konsultasjoner innen radiologi og strålevern. Dette minimerer ventetider og letter for Colosseum Specialisttandvårds tannleger og henvisere å gir effektive diagnoser og beskrivelser med støtte fra Konektas team med odontologiske radiologer samt medisinske fysikere.

  2. Digitale Kurs for Kontinuerlig Kompetanseutvikling: Kontinuerlig utdanning og oppdatering av kunnskaper er avgjørende innen spesialisttannhelsen. Gjennom digitale kurs via Konekta holder personalet ved Colosseum Specialisttandvård seg stadig oppdatert med utdanningsmateriale innen radiologi og strålevern.

  3. Digitale henvisninger og diagnostikk Med Konektas digitale plattform effektiviserer Colosseum Specialisttandvård pasientreisen og sikrer høykvalitativ diagnostikk og behandling, i tråd med deres verdigrunnlag og pasientfokus.

Fordeler for Pasienter og Tannleger

Gjennom samarbeidet med Konekta by Boneprox sikrer Colosseum Specialisttandvård at hver pasient får den mest tilpassede og effektive omsorgen. Dette partnerskapet gjør det også mulig for Colosseum å håndtere komplekse tilfeller mer effektivt og tilby sine pasienter en høyere omsorgsstandard.

Fremtiden for Colosseum Specialisttandvård

Samarbeidet med Konekta by Boneprox er et tydelig eksempel på hvordan Colosseum Specialisttandvård kontinuerlig streber etter å være i forkant når det gjelder å tilby beste mulige pasientreise. Ved å kombinere sin ekspertise med innovative digitale henvisningsløsninger og telediagnostikk styrker de sin posisjon som en ledende aktør innen svensk spesialisttannhelse. Til Colosseum Specialisttandvård : smilespecialisttandvard.se

 Eller book en demo


Comments


bottom of page