top of page

MyDentist väljer Konekta by Boneprox

MyDentist velger Konekta som sin digitale spesialistklinikk. MyDentist ønsker å sette pasienten i sentrum for mer effektiv diagnostikk. Den omfattende avtalen inkluderer bruk av Konekta og spesialistkonsultasjoner for alle klinikkene.

"Vi er svært glade for å samarbeide med MyDentist og være deres leverandør for kompetanseutvikling og kvalitetssikring"
"Vi tilbyr en komplett og integrert løsning som møter MyDentists behov og krav til høy kvalitet. Vi ser frem til samarbeidet for å fortsette å levere den beste mulige omsorgen til pasientene."

Peder Remman, Daglig Leder på Boneprox


Gjennom dette samarbeidet vil MyDentist få tilgang til den nyeste teknologien og ekspertisen fra Boneprox, noe som vil bidra til kompetanseutvikling, kvalitetssikring og mer fornøyde pasienter.

"Konekta har blitt utrolig positivt mottatt av våre behandlere som daglig bruker det, og i dag betrakter det som en selvfølgelighet i deres arbeid. Dette styrker oss som en attraktiv arbeidsgiver enda mer."

Helen Ekbom på MyDentist.Comments


bottom of page