top of page
Samuel_5O3A7520 copy.jpg

Status for radiologiske konsultasjoner i Konekta

Her kan dere få en oversikt over gjeldende belegg for våre radiologer. Formålet er å gi en oversikt over forventet svartid slik at klinikken lettere kan planlegge pasientbesøk.

Oversikt over forventet svartid

🔴  > 8 dagers svarstid*
🟡  3-7 dagers svarstid*

🟢  0-2 dagers svarstid*

*Listen oppdateres kontinuerlig og er et estimat, ikke en garanti.

Sykdom og annet fravær kan påvirke svartiden.

Name
Country
Status
Universitetet i Bergen
NO
🟡
Frida Nordh
SE
🟢
Sahar Talebi
DK
🟢
Johan Kämpe
SE
🟢
Krister Sevä
SE
🟢
Sophia Arledal
SE + NO
🔴
Mats Säll
SE + NO
🟢
Cinar Aziman
SE + NO
🟡
bottom of page