top of page

Oris Dental: Den digitala patientresan med Konekta by Boneprox


Oris Dental, en av Skandinaviens ledande aktörer inom tandvårdsbranschen, har valt att ingå ett internationellt samarbete med Boneprox. Detta avtal innebär implementering av Konekta by Boneprox och en rad digitala tjänster, vilket kommer att öka effektiviteten och säkerheten i den dagliga diagnostiken.

Oris Dentals expansion och fokus

Sedan starten 2016 har Oris Dental vuxit från sex till 108 kliniker och 9 laboratorier i Norge, Sverige och Danmark. Centralt i deras framgång har varit att ha tandläkare i ledande positioner, vilket säkerställer att beslut alltid fattas med fokus på yrket och patienten.

Innovation och patientfokus
Dentist looking into camera

Oris Dental lägger stor vikt vid att kontinuerligt utveckla patientresan, med målet att erbjuda "tandvård på dina villkor". Samarbetet med Boneprox är ett exempel på deras engagemang för att förnya tandvårdsbehandlingen både professionellt, teknologiskt och mänskligt.

Boneprox Tjänster som en "Game-Changer"
  • Konekta by Boneprox: Med Konekta blir det enklare, säkrare och mer effektivt att analysera röntgen och kliniska foton samt dela remisser med fokus på patienten. Oris Dentals kliniker får även tillgång till ett brett spektrum av specialister. Detta nätverk möjliggör snabb och effektiv hantering av komplexa fall.

  • Digitala Specialisttjänster: Tillgång till ett brett utbud av odontologiska specialister och medicinsk fysiker, vilket säkerställer snabb och kvalitetssäker behandling.

  • Odontologiska Radiologer + sjukhusfysiker: Samarbetet inkluderar tillgång till specialister inom odontologisk radiologi samt sjukhusfysiker, vilket bidrar till att säkerställa diagnoser och behandlingsplanering med fokus på strålskydd och kvalitet.

  • Effektivisering av daglig diagnostik: Innovativ teknologi som säkerställer effektivitet och patientsäkerhet i vardagsdiagnostiken.


Oris Dentals samarbete med Boneprox representerar inte bara en teknologisk förbättring utan också ett åtagande om kontinuerlig utveckling och förnyelse till förmån för patienterna. Genom att integrera Boneprox innovativa lösningar kan Oris Dental erbjuda en mer omfattande och exakt diagnostik, samtidigt som de förbättrar effektiviteten i patientbehandlingen.


Hos Boneprox är vi övertygade om att vårt samarbete med Oris Dental kommer att sätta nya standarder i branschen och ytterligare stärka vår position som en ledande leverantör av innovativa tandvårdstjänster. Vi är tacksamma för förtroendet från Oris Dental och ser fram emot de många fördelarna detta partnerskap kommer att medföra för både patienter och tandvårdspersonal.


Vill du veta mer om hur våra tjänster kan hjälpa till på din klinik?
Comments


bottom of page