top of page
Samuel_5O3A7520 copy.jpg

Status radiologiska konsultationer i Konekta

Här kan ni få en översikt över aktuell beläggning för våra radiologer. Syftet är att ge en översikt över förväntad svarstid så att kliniken enklare kan planera patientbesök

Översikt förväntad svarstid

🔴  > 8 dagars svarstid*
🟡  3-7 dagars svarstid*

🟢  0-2 dagars svarstid*

*Listan uppdateras kontinuerligt och är ett estimat och ingen garanti.

Sjukdom och annan frånvaro kan komma att påverka svarstid. 

Name
Country
Status
Universitetet i Bergen
NO
🟡
Frida Nordh
SE
🟢
Sahar Talebi
DK
🟢
Johan Kämpe
SE
🟢
Krister Sevä
SE
🟢
Sophia Arledal
SE + NO
🔴
Mats Säll
SE + NO
🟢
Cinar Aziman
SE + NO
🟡
bottom of page