top of page

”Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras”

Digitalisering och artificiell intelligens (AI) har redan transformerat tandvårdsbranschen, och dessa teknologier fortsätter att vara kraftfulla verktyg för modernisering och effektivisering av vårdprocesser.

Vart är vi påväg?

Tandvårdsbranschen genomgår en revolution tack vare teknologier som Artificiell intelligens, 3D-printing, CAD/CAM och virtuell verklighet. Digitala avtryck, intra- och extraorala scanners, datortomografi, bildanalys och 3D-skrivare är bara några exempel på hur framstegen skapar en mer effektiv och exakt tandvård. Men för den som tänker "usch, digitalisering", tänk på att: allt som kan digitaliseras, kommer att digitaliseras. Dessa verktyg är här för att förenkla vår vardag, precis som robotdammsugare eller tvättmaskiner.

Digitaliseringen i 3 steg.

Så, en liten kort bakrund till vad digitalisering egentligen är. Digitalisering är inte bara en process att konvertera analog information till digital form, som att skanna in en remiss. Det handlar om att använda ny teknik för att göra verksamheter mer moderna och flexibla.

Man kan säga att digitaliseringen har skett i 3 steg.


Steg 1. Digitisering: Digitisering innebär omvandlingen av information från analog till digital form. Detta kan innefatta att skanna in dokument och bilder, exempelvis omvandla text och bilder från pappersformat till digitala filer som PDF. Det kan också innebära att konvertera musik från band eller vinyl till digitala format som MP3. Ett praktiskt exempel inom hälsovården är att skanna in en patientremiss till datorn, vilket gör informationen lättillgänglig, sökbar och delbar elektroniskt. Denna process underlättar lagring, hantering och delning av information, samt bidrar till en mer effektiv och miljövänlig hantering av data.

Steg 2. Digitalisering: Digitalisering handlar om att integrera modern digital teknik, system och lösningar för att förbättra och modernisera verksamheter. Det är en process som syftar till att göra organisationer mer effektiva, flexibla och anpassningsbara till förändrade förhållanden. Ett exempel på detta är när kliniker använder molnbaserade lösningar för att hantera patientdata. Denna typ av digitalisering möjliggör säkrare och mer effektiv lagring och åtkomst av data, förbättrar samarbetsmöjligheter mellan olika vårdgivare och underlättar fjärråtkomst till information. Det kan också bidra till bättre patientvård genom snabbare och mer exakta diagnoser, samt effektivisering av administrativa processer.

Steg 3. Artificiell intelligens: AI kan beskrivas som förmågan hos ett datorprogram att efterlikna människors naturliga intelligens, inklusive att lära sig, resonera, förstå, tolka och reagera. AI är inte bara framtiden, utan en realitet som redan påverkar många områden, inklusive hälsovården.

Inom medicinsk diagnostik och behandling erbjuder AI revolutionerande möjligheter. Det kan exempelvis användas för att analysera medicinska bilder med hög precision, identifiera mönster i patientdata för tidig upptäckt av sjukdomar, och till och med för att förutsäga patienters svar på olika behandlingar. Genom att integrera AI i hälsovården kan vi förbättra vårdkvaliteten, öka effektiviteten och stödja hälso- och sjukvårdspersonal i deras arbete.


Framhävt behov under pandemin

Pandemin har tydligt framhävt behovet av flexibilitet, tillgänglighet och effektivitet i både kompetensutveckling och distansdiagnostik. Med inställda fysiska kurser och minskade patientbesök, blev digitala lösningar allt mer centrala. Inom kompetensutvecklingen växte webbaserade föreläsningar, exempelvis via plattformar som Tandakademin. Dessa digitala format har förbättrat tillgängligheten, möjliggjort upprepning och fördjupning i material på ett sätt som fysiska kurser inte kan, samtidigt som de minskar behovet av att stänga ner kliniker för att gå på kurs (intäktsbortfall), begränsa resor, spara kostnader och minska klimatavtrycket.


Tittar vi på direkt patientkontakt (framförallt inom sjukvården) har vi sett en trend där patienter tar mer aktiv kontakt genom digitala kanaler, exempelvis via tjänster som Kry för att få vägledning kring sida vårdfrågor. Detta är ett sätt att öka patientengagemanget och göra vården mer tillgänglig. För tandvården är dock utmaningen något större att applicera värdefulla videokonsultationer med patient då man ofta är beroende av bilder (röntgen) för att kunna ta reda på grundläggande information för vidare behandling.

Däremot ser vi att konceptet är väldigt användbart mellan för telediagnostik mellan kliniker och specialister.

Telediagnostik och Konekta – En ny dimension av samarbete

En central del av tandvårdspersonalens arbete är kommunikation, både med patienter och kollegor. Här spelar telediagnostik en avgörande roll. Med plattformar som Konekta, som idag används på över i 1.000 + kliniker i Skandinavien, blir det möjligt för kollegor att samarbeta och få bättre underlag för sin diagnostik. En tandläkare i Umeå kan exempelvis få vägledning från en specialist i Ystad, vilket förbättrar både diagnostik och behandling. Lite som att ha en specialist på kliniken, varje dag.

Exempel telediagnostik (se video)


Genom att säkert skicka patientfall med bilder och text via molnet, säkerställs att all nödvändig information finns tillgänglig för specialistbedömning inom det aktuella området. Detta kan möjliggöra att man kan genomföra behandlingen själv på kliniken (med rätt vägledning).

Istället för att hänvisa patienten till en annan klinik eller skicka fysiska remisser, sätter detta tillvägagångssätt patienten i centrum för behandlingen. Det effektiviserar remissprocessen genom att ge alla parter snabba uppdateringar om patientfallet. Således undviks onödigt omskickande av patienten genom att använda åtkomstkontrollerade digitala lösningar.

Avslutning

Digitalisering handlar inte bara om tekniska framsteg; de är nödvändiga verktyg för att hålla tandvården relevant, effektiv och konkurrenskraftig. Med dessa tekniker kan vi fortsätta att förbättra patientvården och ta tandvårdsbranschen till nya höjder.

Vill du veta mer om hur exempelvis telediagnostik kan bidra till säkrare diagnostik och mer effektiv behandling av era patienter.


Comentarios


bottom of page