top of page

Satsas stort på ny AI-teknologi inom tandvårdssektorn

HUNT / AI-Dentify, en ny AI-teknologi utvecklas för att revolutionera tandvården. En stor satsning görs nu för att skapa ett AI-verktyg som ska kunna förbättra diagnostiken och behandlingen inom tandvården. Det är Norges Forskningsråd och «Innovationsprojekt i Näringslivet» som satsar på projektet ”AI-Dentify.” Forskningsprojektet har ett värde på mer än 21 miljoner kronor. Boneprox har fått med sig tunga partners in i projektet som SINTEF och Center for Oral Health Services and Research för att använda A.I vid analys av röntgenbilder för att identifiera orala sjukdomar. Datan som ska användas är från HUNT4 (Hälsoundersökningen i Trøndelag) och projektet kommer att pågå i ca. 4 år. Projektet samarbetar med ledande tandläkare och radiologer för att säkerställa att verktyget är användbart inom den kliniska verksamheten.


Det nya AI-verktyget kommer att minska tidsbruk och öka precisionen i diagnostik och behandling, samtidigt som det bidrar till en mer effektiv och hållbar tandvård.

“Detta är en spännande utveckling inom tandvårdssektorn och vi ser fram emot att göra framsteg och se resultat i tiden som kommer”

säger Shreya Desai, Head of AI på Boneprox.


Vidare säger Theodor Remman, co-founder av Boneprox,

“Det finns ingen anledning till att vi inte ska ligga i framkant i världen inom A.I analys och tandhälsa. Vi är därför är vi stolta och mycket tacksamma över att Norges Forskningsråd delar vår vision. Boneprox vill koppla ihop hälsosektorerna så att den orala hälsan i framtiden framträder som en del av kroppen.”

Källor:Comments


bottom of page